Dnevi dejavnosti

a)   Kulturni dnevi v šolskem letu 2017/18

    1., 2. in 3. razred:

 • KD v Novem mestu (gledališka predstava Janko in Metka, spremljevalne dejavnosti določi aktiv razrednega pouka)
 • Glasbeni musikal Veselje (izvajalec: Glasbena šola Marjan Kozina) in kulturne dejavnosti v šoli (glej opombo)
 • Kulturni dan – projekt Erasmus+ – Podgorjanski škrat pripoveduje, 22. 2. 2018 (lokalne zgodbe povezane s hrano)
 • Kulturne ure med letom:

–      Kino v Tednu otroka

–      Prireditev ob dnevu samostojnosti

–      Prireditev ob kulturnem prazniku

–      Zaključek bralne značkePrireditev ob dnevu državnosti

 

 1. in 5. razred:
 • KD v Novem mestu (gledališka predstava S pesmijo okrog sveta, spremljevalne dejavnosti določi aktiv razrednega pouka)
 • Kulturni dan – projekt Erasmus+ – Podgorjanski škrat pripoveduje, 22. 2. 2018
 • Kulturne ure med letom:

–    Kino v Tednu otroka

–    Prireditev ob dnevu samostojnosti

–    Prireditev ob kulturnem prazniku

–    Zaključek bralne značke

–    Prireditev ob dnevu državnosti

 

 1. in 7. razred:
 • KD v Novem mestu (gledališka predstava Martin Krpan in obisk Dolenjskega muzeja)
 • Kulturni dan – projekt Erasmus+Podgorjanski škrat pripoveduje, 22. 2. 2018
 • Kulturne ure med letom:

–       Kino v Tednu otroka

–       Prireditev ob dnevu samostojnosti

–        Prireditev ob kulturnem prazniku

–        Zaključek bralne značke

–        Prireditev ob dnevu državnosti

 

 1. in 9. razred:
 • KD v Novem mestu (gledališka predstava Kako osvojiti fanta in voden ogled Novega mesta)
 • Kulturni dan – projekt Erasmus+ – Podgorjanski škrat pripoveduje, 22. 2. 2018
 • Kulturne ure med letom:

–      Kino v Tednu otroka

–      Prireditev ob dnevu samostojnosti

–      Prireditev ob kulturnem prazniku

–      Zaključek bralne značke

–      Prireditev ob dnevu državnosti

 

Opomba:

24. 11. 2017 ogled opere Deseti brat za učence 7., 8. in 9. razreda.

30.11. 2017 ali 1.12. 2017 ogled glasbeni musikal Veselje v izvedbi Glasbene šole Marjan Kozina za učence 4., 5. in 6. razreda.

7. 2. 2018 ogled glasbene predstave Junaki z odpada v izvedbi Plesnega studi Novo mesto za učence 7., 8. in 9. razreda.

 

b) Naravoslovni in tehniški dnevi v šolskem letu 2017/18

 

 1. razred: Mateja Kastelic in Vanja Vrtačič
NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdravo življenje (v sklopu sistematskega pregleda, Zdravstveni dom Novo mesto, maj 2018) Dan mobilnosti (22. 9. 2017)
Travnik (maj, junij 2018) Hiša eksperimentov (17. 10. 2017)
Zaključna ekskurzija: Živalski vrt Ljubljana in izvir reke Krke (junij 2018) Jaz v prometu (april 2018)

 

2. razred: Marica Janc in Kristina Burger

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Gozd (oktober 2017) Dan mobilnosti (22. 9. 2017)
Vrt (april 2018) Hiša eksperimentov (17. 10. 2017)
Zaključna ekskurzija: Živalski vrt Ljubljana in izvir reke Krke (junij 2018) Dan na Gorjancih (maj/junij 2018)

 

3. razred: Milena Jaklič

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Vojna s strupi (v sklopu sistematskega pregleda, Zdravstveni dom Novo mesto) Dan mobilnosti (22. 9. 2017)
Integrirana predelava hrane (april 2018) Hiša eksperimentov (17. 10. 2017)
Zaključna ekskurzija: Postojnska jama  in Expo Postojnska jama Kras (junij 2018)
Izdelava adventnih venčkov (november 2017)

 

4. razred: Barbara Jordan

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Čutila (januar 2018) Dan mobilnosti (22. 9. 2017)
Dolenjski muzej: arheološka zbirka (marec 2018) Izdelava in preizkus delovanja vozička (september/oktober 2017)
Zaključna ekskurzija: Postojnska jama  in Expo Postojnska jama Kras (junij 2018)
Hiša eksperimentov (17. 10. 2017)

Električni krog in svetilnik (april 2018)

 

 

5. razred: Barbara Gajski

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdrava prehrana (oktober 2017) Dan mobilnosti (22. 9. 2017)
Eko dan – svetovni dan Zemlje (april 2018) Hiša eksperimentov (17. 10. 2017)
Zaključna ekskurzija: Blejski vintgar, Kropa (junij 2018) Usposabljanje za kolesarski izpir (april 2018)
Raba preprostih naprav (maj 2018)

 

 1. razred: Darja Fink, Maja Bojanec, Zdenka Škrbec
 NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI
Izdelava papirja  in izdelki za bazar (oktober 2017) – M. Bojanec, D. Fink Hiša eksperimentov + predavanje ZD (17.10.2017)
Zdravstveno vzgojne delavnice in zdravniški pregled (januar 2018) ŠCNM predstavitev šole in delavnice  (december 2017)
CŠOD Gorenje (3.-7.1.2018) CŠOD Gorenje (3.-7.1.2018)
Zaključna ekskurzija: Blejski vintgar, Kropa (junij 2018)

 

 1. razred:  Darja Fink, Maja Bojanec, Zdenka Škrbec
 NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI
Prva pomoč – šola v naravi (8.1.-12.1.2018) Prva pomoč – šola v naravi (8.1.-12.1.2018)
Prva pomoč – šola v naravi (8.1.-12.1.2018) Prva pomoč – šola v naravi (8.1.-12.1.2018)
Eko dan: svetovni dan Zemlje v NM (20.4.2018) Hiša eksperimentov + predavanje ZD (17.10.2017)
Zaključna ekskurzija: Štajerska – Celje (junij 2018)

 

 1. razred:  Darja Fink, Maja Bojanec, Zdenka Škrbec
 NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI
Prva pomoč – šola v naravi (8.1.-12.1.2018) Prva pomoč – šola v naravi (8.1.-12.1.2018)
Prva pomoč – šola v naravi (8.1.-12.1.2018) Prva pomoč – šola v naravi (8.1.-12.1.2018)
Zaznavanje sveta s čutili (maj 2018) – D. Fink Hiša eksperimentov + predavanje ZD (17.10.2017)
Zaključna ekskurzija: Štajerska – Celje (junij 2018)

 

 1. razred: Darja Fink, Maja Bojanec, Zdenka Škrbec
NARAVOSLOVNI TEHNIŠKI
Naravoslovne delavnice na GRM – Center biotehnike in turizma (oktober 2017) Hiša eksperimentov + predavanje ZD (17.10.2017)
Izdelki za bazar (oktober 2017) – M. Bojanec, D. Fink Matematične delavnice (november 2017) (november 2017) – Z. Škrbec
Zaključna ekskurzija: po dogovoru (junij 2018) ŠCNM predstavitev šole in delavnice  (december 2017)
Učinki električnega toka  (maj 2018) – Z. Škrbec