ŠPORTNI DAN – pohod na Gorjance UČENCI 4. – 5. RAZRED TOREK, 15. 10. 2019 Vodja: Urška Murn Urnik: Učenci, ki živijo v Gabrju, Jugorju in Pangrč Grmu počakajo v Gabrju pri spomeniku ob...