Izbirni predmeti

OBVEZNI IN NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Osnovna šola poleg obveznih predmetov izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda ter pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 1., 4., 5., 6.,7., 8. in 9. razreda.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko, tuji jeziki pa 2 uri tedensko.

Izbirni predmeti se ocenjujejo. Obiskovanje izbirnega predmeta je obvezno celo šolsko leto.

Vsebine izbirnih predmetov, ki jih ponuja naša šola, so predstavljene v spodnjih povezavah.

  •  OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7. – 9. razred)

Obvezni izbirni predmeti

Prijavnica – izbirni predmeti 7. – 9. razreda

  •  NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1., 4. – 9. razred)

Tuji jezik (1. r.)

Drugi tuji jezik (4. – 9.r.)

Umetnost (4. – 6.r.)

Računalništvo (4. – 6.r.)

Šport (4. – 6.r.)

Tehnika (4. – 6.r.)

Prijavnica – izbirni predmeti 4. – 6. razreda

 

IZBIRNI PREDMETI V ŠOL. LETU 2018/19

  • PREGLED OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. LETU 2018/19, ZA KATERE SO SE UČENCI ODLOČILI (šola lahko organizira izvajanje največ 10 izbirnih predmetov oz. učnih skupin):

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI:
drugi tuj jezik: NEMŠČINA  II, NEMŠČINA III

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI:

računalništvo: RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

šport: IZBRANI ŠPORT – NOGOMET, ŠPORT ZA SPROSTITEV, ŠPORT ZA ZDRAVJE

prehrana: SODOBNA PRIPRAVA HRANE

obdelava gradiv: OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI

slovenščina: GLEDALIŠKI KLUB

  • PREGLED NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. LETU 2018/19, ZA KATERE SO SE UČENCI ODLOČILI:

ANGLEŠČINA: v 1. razredu

NEMŠČINA: v 4., 5., 6. in 7. razredu