Šolski koledar

Tokrat se šolsko leto priačne 3. septembra 2018 in konča 14. junija 2019 za učence 9. razreda ter 24. junija  2019 za učence od 1. – 8. razreda. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu). Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole oziroma s šolskim koledarjem, ki ga izda Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Pouk na OŠ Brusnice poteka v eni izmeni, in sicer od 7.30 do 14.25. Le pouk 1. razreda se prične ob 8.00.

Ura pouka traja praviloma 45 minut.

Razpored šol. ur:

Razredna stopnja (od 1. do 5. razred):

URA OD DO
1. ura 7.30 8.15 odmor za malico (20 minut)
2. ura 8.35 9.20
3. ura 9.30 10.15
4. ura 10.20 11.05
5. ura 11.10 11.55
6. ura 12.00 12.45
7. ura 12.55 13.40
8. ura 13.45 14.30

 

Predmetna stopnja (od 6. do 9. razred):

URA OD DO
1. ura 7.30 8.15
2. ura 8.25 9.10 odmor za malico (20 minut)
3. ura 9.30 10.15
4. ura 10.20 11.05
5. ura 11.10 11.55
6. ura 12.00 12.45
7. ura 12.55 13.40
8. ura 13.45 14.30

Kosilo lahko učenci prevzamejo od 12.00 do 14.ure.

Šolski pouk se v šolskem letu 2018-19 prične v ponedeljek, 3. 9. 2018.

Pouka prosti dnevi:

– državni prazniki in drugi prosti dnevi

– 24. 12. 2018

– slovenski kulturni praznik, 8. 2. 2019

– velikonočni ponedeljek, 22. 4. 2019

– 3. 5. 2019

 

Nadomeščanje prostih dni:

– sobota, 29. 9. 2018 (pouk, nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12. 2018)

– sobota, 2. 2. 2019 (pouk, v skladu z 2. odstavkom 4. člena Pravilnika o šolskem koledarju)

– sobota, 11. 5. 2019 (pouk, nadomeščanje pouka prostega dne, 3. 5. 2019)