Učenci

ŠTEVILO UČENCEV V ŠOLSKEM  LETU 2018/2019

Razred

M

Ž

Skupaj

Razrednik-

1.A 13 13 26 Mateja Kastelic/Lučka Pavlin
2.A 9 6 15 Marica Janc
2.B 10 6 16 Kristina Burger
3.A 8 8 16 Milena Jaklič
3.B 7 6 13 Vanja Vrtačič
1. TRILETJE 47 39 86  
4.A 10 16 26 Barbara Jordan
5.A 9 11 20 Barbara Gajski
6.A 9 9 18 Lučka Pavlin
2. TRILETJE 28 36 64  
7.A 10 14 24 Vesna Podlesnik
8.A 9 6 15 Zdenka Škrbec
9.A

12

 

3 15 Jasna Ilić
3. TRILETJE 31 23 54  
SKUPAJ OŠ 106 98 204