Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši zajema predvsem:

  • roditeljske sestanke – najmanj eden v vsakem ocenjevalnem obdobju,
  • govorilne ure vsak tretji torek v mesecu od 14.30 ure dalje za vse oddelke in vsak teden po 1 uro dopoldne po razporedu učiteljev,
  • pisne informacije in povratne informacije, pisna navodila za učence in starše,
  • predavanja za starše na roditeljskih sestankih,
  • pridobivanje staršev za izvedbo pouka (poklici…),
  • sodelovanje staršev na šolskih ekskurzijah,
  • skupna srečanja učencev, staršev in učiteljev.

 

Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem celo šolsko leto.

Pričakujemo, da bodo  starši sodelovali  pri posameznih  aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih  dejavnosti, organiziranje  obiska  in  predstavitve  njihovih  zaposlitev  in podobno).

V mesecu februarju načrtujemo predavanje za starše cele šole – zunanji predavatelj.

Posamezni razredniki bodo prilagajali razredne roditeljske sestanke po potrebah in specifiki razreda.

Dopoldanske govorilne ure vseh učiteljev bodo enkrat tedensko in razgovori po dogovoru.

Družabna srečanja z učenci in starši bodo ob posebnih priložnostih.

 

Roditeljski sestanki in govorilne ure v šol. letu 2019-20:

september 16. 9. – 19.9. 2019 roditeljski sestanek, govorilne ure
oktober 15. 10. 2019 govorilne ure
november 19. 11. 2019

govorilne ure

 

december 23. 12. 2019 bazar in praznični večer za otroke
januar 21. 1. 2020 govorilne ure
februar 18. 2. 2020 govorilne ure, predavanje za starše – Vzgoja za internet
marec 31. 3. 2020 prireditev – Zemlja pleše, govorilne ure
april 21. 4. 2020 govorilne ure
maj 19. 5. 2020 roditeljski sestanek, govorilne ure
junij 23. 6. 2020 zaključna prireditev

*En roditeljski sestanek se umesti še glede na letni delovni načrt oddelka.

Govorilne ure potekajo vsak tretji torek v mesecu od 14.30 ure dalje. Prav tako imajo učitelji tedenske dopoldanske govorilne ure za starše, ki potekajo v naslednjih terminih:

Dopoldanske govorilne ure v šol. letu 2019-20:

Učitelj termin
1. Jasmina Subić Tomašič TOREK 9.30 – 10.15
2. Kristina Burger PONEDELJEK 10.20 – 11.05
3. Tadeja Deželan PONEDELJEK 10.20 – 11.05
4. Darja Fink TOREK 9.30 – 10.15
5. Barbara Gajski ČETRTEK 9.30 – 10.15
6. Davor Kroflin PETEK 12.00 – 12.45
7. Anamarija Mohorič PETEK 10.45 – 11.30
8. Milena Jaklič SREDA 9.30 – 10.15
9. Marica Janc ČETRTEK 10.20 – 11.05
10. Mateja Kastelic ČETRTEK 7.15 – 8.00
11. Uroš Jazbec PONEDELJEK 9.30 – 10.15
12. Sabina Hočevar  PONEDELJEK 12.00 – 12.20
13. Marjana Kosec TOREK 10.20 – 11.05
14. Jure Žagar SREDA 10.20 – 11.05
15. Zdenka Mrak ČETRTEK 8.30 – 9.10
16. Lučka Pavlin PONEDELJEK 9.30 – 10.15
17. Vesna Podlesnik ČETRTEK 11.10 – 11.55
18. Jožica Cvelbar TOREK 9.10 – 9.30
19. Darja Šinkovec PETEK 11.10 – 11.55
20. Zdenka Škrbec TOREK 9.30 – 10.15
21. Maja Bojanec PETEK 10.20 – 11.05
22. Urška Murn TOREK 11.20 – 11.55
23. Sonja Štefanič PONEDELJEK 12.15 – 12.45
24. Maja Mlakar SREDA 11.10 – 11.30