Interesne dejavnosti

Osnovna šola Brusnice tudi v šol. letu 2018/19 ponuja učencem pestro izbiro interesnih dejavnosti:

  1. RAZRED

INTERESNA

DEJAVNOST

IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Pravljice M. Kosec 13.40 -14.05
Mladi kuharji K. Burger 12.50 – 13.40
13.40 – 14.30
Lik.-tehn. krožek M. Janc 12.50 – 13.40
Mlajši otroški pevski zbor Ml. OPZ L. Pavlin 12.50 – 13.40

 

  1. RAZRED

INTERESNA

DEJAVNOST

IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Pravljice M. Kosec 13.40 – 14.05
Lik.-tehn. krož. M. Janc 12.50 – 13.40
Mlajši otroški pevski zbor Ml. OPZ L. Pavlin 12.50 – 13.40
Kuharski krožek D. Fink 12.50 – 13.40
Gledališki krožek M. Kastelic 12.50 – 13.40
Šah Z. Škrbec 12.50 – 13.40

 

  1. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Računalništvo U. Jazbec     11.20 – 12.00  
Otroški pevski zbor OPZ (2x tedensko) L. Pavlin 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40
Orffov krožek L. Pavlin   12.00 – 12.50
Folklora M. Jaklič 12.50 – 13.40
Ustvarjalnice B. Jordan   13.40 – 14.30
Šah Z. Škrbec   12.50 – 13.40
Gledališki krožek M. Kastelic 12.50 – 13.40

 

  1. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Računalništvo U. Jazbec 12.00 – 12.50
Otroški pevski zbor OPZ (2 x tedensko) L. Pavlin 12.00 – 12.50 12.50 – 13.40
Orffov krožek L. Pavlin 12.00 – 12.50
Folklora M. Jaklič 12.50 – 13.40      
Ustvarjalnice B. Jordan     13.40 – 14.30
Šah Z. Škrbec     12.50 – 13.40

 

  1. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Računalništvo U. Jazbec   12.00 – 12.50
Otroški pevski zbor OPZ  z Orffom (1 x tedensko) L. Pavlin   12.50 – 13.40
Prometni krožek V. Vrtačič 12.00 – 12.50
Mladinski pevski zbor Ž. Jernejčič

12.50 – 13.40

13.40 – 14.30

Ustvarjalni prstki V. Vrtačič 13.40 – 14.30
Šah Z. Škrbec 12.50 – 13.40
Novinarski krožek B. Gajski 12.50 – 13.40
Badminton U. Jazbec 12.00 – 12.50

 

  1. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Badminton U. Jazbec   12.00 – 12.50
Mladinski pevski zbor MPZ Ž. Jernejčič  

12.50- 13.40

13.40 – 14.30

Novinarski krožek B. Gajski   12.50 – 13.40
Šah Z. Škrbec   12.50 – 13.40
Ekokrožek D. Fink   12.00 – 12.50
Angleški krožek V. Podlesnik   12.00 – 12.50
Likovni krožek 1 M. Mlakar   12.50 – 13.40
Likovni krožek 2 L. Pavlin   13.40 – 14.30
Ustvarjalni prstki V. Vrtačič   13.40 – 14.30

 

  1. – 9. RAZRED
INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Mladinski pevski zbor MPZ Ž. Jernejčič  

12.50- 13.40

13.40 – 14.30

Novinarski krožek (5. – 7. razred) B. Gajski   12.50 – 13.40
Šah Z. Škrbec   12.50 – 13.40
Angleški krožek (6. – 8. razred) V. Podlesnik 12.00 – 12.50
Likovni krožek 1 M. Mlakar    12.50– 13.40
Likovni krožek 2 L. Pavlin   13.40 – 14.30
 

Pohodniški krožek se bo izvajal v obliki različnih pohodov. Pred izvedbo se boste nanj lahko prijavili.

Obveščamo vas, da mora učenec ob prijavi obvezno obiskovati izbrane dejavnosti do konca šolskega leta. Če bo za določeno dejavnost prevelik interes, bomo učence delili in dejavnost izvajali na 14 dni. V primeru drugih okoliščin si pridržujemo pravico, da prilagodimo čas trajanja posameznih dejavnosti. Z izvedbo interesnih dejavnosti bomo pričeli z dnem, 4.9.2018.

Učenci se bodo imeli možnost po pouku vključiti tudi v mnogo športnih dejavnosti, ki jih ponujajo posamezni športni klubi in društva. Ob vključitvi učenca v posamezno dejavnost, ki jo vodi mentor iz kluba, društva ali agencije za šport, prevzemajo le-ti tudi odgovornost do učencev, ki so v vadbo vključeni.  Na dejavnosti klubov boste otroka lahko prijavili ob prvem obisku. Klubi bodo z dejavnostmi pričeli predvidoma v začetku oktobra. Nekatere od teh dejavnosti so plačljive. Projekt Zdrav življenjski slog, ki je bil več let financiran iz ESS, se z dnem, 31.8.2018, zaključuje na nacionalni ravni.