Dnevi dejavnosti

Kulturni dnevi v šol. letu 2022-23

  1.      triada 2.      triada 3.      triada
1.       

Srečanje s pisateljico Cvetko Sokolov

(18. 1. 2023)

 

Srečanje s pisateljico Cvetko Sokolov

(18. 1. 2023)

 

Srečanje s pisateljico Cvetko Sokolov

(18. 1. 2023)

 

2.

Peter in volk (glasbena pravljica) – Cankarjev dom

(5. 4. 2023)

+ šolski muzej v Ljubljani

Glasbeno-gledališka predstava Teslo – Cankarjev dom

(22. 11. 2022)

+ etnografski muzej v Ljubljani

Glasbeno-gledališka predstava Teslo – Cankarjev dom

(24. 11. 2022)

+ narodni muzej v Ljubljani

3.

Rastoča knjiga

*fotografski natečaj

(7. 2. 2023)

Rastoča knjiga

*fotografski natečaj

(7. 2. 2023)

Rastoča knjiga

*fotografski natečaj

(7. 2. 2023)

4.

Aktivni bralec + spremljevalne dejavnosti

(obisk Novega mesta v času dneva mobilnosti, 22. 9. 2022)

 

Naravoslovni in tehniški dnevi v šol. letu 2022-23 

  1. razred: Kristina Burger in Vanja Vrtačič
NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdravo življenje: Sistematski pregled (september 2022) Humanitarnost in digitalna pismenost (september/oktober 2022)
Travnik (maj 2023) Trajnostni razvoj – voda (januar 2023)
Zaključna ekskurzija: Živalski vrt in izvir reke Krke (junij 2023) Jaz v prometu (oktober 2022)
  1. razred: Marica Janc
NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Gozd (oktober 2022) Humanitarnost in digitalna pismenost (september/oktober 2022)
Skrb za zdravje (november 2022) Od načrta do izdelka (april 2023)
Zaključna ekskurzija: Živalski vrt in izvir reke Krke (junij 2023) Dan v naravi (maj 2023)
  1. razred: Mateja Kastelic
NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Zdravo življenje: Sistematski pregled (september 2022) Humanitarnost in digitalna pismenost (september/oktober 2022)
Integrirana pridelava hrane (maj 2023) Izdelava novoletne dekoracije (december 2022)
Zaključna ekskurzija: Predjamski grad in okolica (junij 2023) Od načrta do izdelka (april 2023)

4. razred: Jordan Barbara

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Človeško telo (januar 2023) Humanitarnost (december 2022)
Dolenjski muzej: arheološka zbirka + obisk knjižnice (do aprila 2023) Izdelava in preizkus delovanja vozička (oktober 2022)
Zaključna ekskurzija: Predjamski grad in okolica (junij 2023) Digitalna pismenost (oktober 2022)

5. razred: Barbara Gajski

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

Zdravo življenje in trajnostni razvoj

(oktober 2022)

Digitalna in informacijska pismenost (september/oktober 2022)

Raziskujemo prst, zrak in vodo

(november 2022)

Finančno opismenjevanje

(november 2021)

Zaključna ekskurzija: Blejski vintgar, Bled in Kropa Humanitarnost (december 2022)
Potujemo skozi čas (junij 2023)

6. razred: Lučka Pavlin in Jasna Ilič

 NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Travnik in izdelava herbarija (maj, junij 2023 ) Vodni dan  (junij 2023)
Zdravstveno vzgojne delavnice in sistematski pregled CŠOD Jama Dimnica (23. 11. 2022)
Orientacija  (april, maj 2023) Od ideje do izdelka  (september, oktober 2022)

Zaključna ekskurzija – Kropa, Blejski Vintgar

(junij 2023)

7.  razred:  Urška Muren in Anamarija Fink

 NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI

Oglarska kopa + učna pot na Gorjancih

(september, oktober 2022)

Makete ekosistema
Orientacija  (april, maj 2023) CŠOD Jama Dimnica (23. 11. 2022)
Dan zemlje in obisk knjižnice (21. 4. 2023) Dan humanosti (december 2022)
Zaključna ekskurzija – Gorenjska ali raft po Kolpi (junij 2023)

8. razred:  Davor Kroflin

 NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Delavnice na GRM – Center Biotehnike in turizma (december 2022)

Domovinska in državljanska kultura (vojska)

(april 2023)

Oglarska kopa + učna pot na Gorjancih

(september, oktober 2022)

Dan humanosti (december 2022)
Zdravstveno vzgojne delavnice in zdravniški pregled Matematične delavnice
Zaključna ekskurzija – Gorenjska ali raft po Kolpi (junij 2023)

9. razred: Darja Šinkovec

NARAVOSLOVNI DNEVI TEHNIŠKI DNEVI
Učinki električnega toka (maj 2023)

Domovinska in državljanska kultura (vojska)

(april 2023)

Nevarne substance med mladimi (februar 2023) Dan humanosti (december 2022)
Delavnice na GRM – Center Biotehnike in turizma (december 2022) Valeta, razrednik, 9. 6. 2023

Zaključna ekskurzija po dogovoru

(junij 2023)

Dostopnost