Strokovni delavci 2023/2024

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

RP – razredni pouk

PP – predmetni pouk

RAZREDNIK

1.

JASMINA

HIDEK

ravnateljica

2.

KRISTINA

BURGER

učiteljica RP

1. RAZRED

3.

MARICA

JANC

učiteljica RP

2. RAZRED

 4.

MATEJA

KASTELIC

učiteljica RP,

OPB

3. RAZRED

5.

BARBARA

JORDAN

učiteljica RP,

OPB

4.  RAZRED

 6.

BARBARA

GAJSKI

učiteljica RP,

od 1. 2. 2024 dalje tudi učiteljica TJA

5.  RAZRED
7. VANJA

VRTAČIČ

učiteljica RP

6.  RAZRED

 8.

ANAMARIJA

FINK

učiteljica PP – GUM, LUM

7. A  RAZRED

9.

MAJA

BOJANEC

učiteljica PP – MAT, TIT

OPB

7.B RAZRED

10.

URŠKA

MURN

učiteljica PP – ŠPO,

OPB

8.  RAZRED

11.

DAVOR

KROFLIN

učitelj PP – ZGO, GEO, DKE,

OPB

 9.  RAZRED

12.

DARJA

ŠINKOVEC

učiteljica PP – SLJ, nemščina

13.

ZDENKA

MRAK

učiteljica RP,

jutranje varstvo

   14. DARJA

FINK

učiteljica PP – NAR, BIO, GOS,

ORG, ZRH

15.

VESNA

PODLESNIK

učiteljica PP – TJA,

knjižničarka

(do 31. 1. 2024)

16.

JASNA

ILIĆ

učiteljica PP – TJA

17.

ZDENKA

ŠKRBEC

učiteljica PP – MAT, FIZ

18.

VIOLETA

KAPETAN

učiteljica PP – KEM

19.

TADEJA

DEŽELAN

učiteljica RP,

OPB

od 1. 2. 2024 dalje tudi učiteljica TJA

 20.

UROŠ

JAZBEC

    učitelj PP – ŠPO, računalništvo,

računalničar, knjižničar

21.

SABINA

BARTOLJ

OPB

22.

URŠULA

GAČNIK

učiteljica PP – SLJ,

OPB

23.

SRĐAN

ALAPOVIĆ

učitelj PP – ŠPO,

OPB

24.

ALENKA

TRIFKOVIĆ

vzgojiteljica in

učiteljica DSP,

od 1. 2. 2024 dalje tudi knjižničarka

25.

NINA

ŽNIDARŠIČ

vzgojiteljica in

učiteljica DSP

26.

ANDREJA

KLEMENC

svetovalna delavka,

OPB

Dostopnost