Strokovni delavci 2022/2023

IME IN PRIIMEK

DELOVNO MESTO

RP – razredni pouk

PP – predmetni pouk

RAZREDNIK

1.

JASMINA

HIDEK

ravnateljica

2.

KRISTINA

BURGER

učiteljica RP

1. RAZRED

3.

MARICA

JANC

učiteljica RP

2. RAZRED

 4.

MATEJA

KASTELIC

učiteljica RP,

OPB

3. RAZRED

5.

BARBARA

JORDAN

učiteljica RP,

OPB

4.  RAZRED

 6.

BARBARA

GAJSKI

učiteljica RP

5.  RAZRED
7.

LUČKA

PAVLIN

učiteljica RP

6. A RAZRED

 8.

JASNA

ILIĆ

učiteljica PP – TJA

6. B RAZRED

9.

ANAMARIJA

FINK

učiteljica PP – GUM,

OPB

7.A RAZRED

10.

URŠKA

MURN

učiteljica PP – ŠPO,

OPB

7.B RAZRED

11.

DAVOR

KROFLIN

učitelj PP – ZGO, GEO, DKE,

OPB

 8. RAZRED

12.

DARJA

ŠINKOVEC

učiteljica PP – SLJ, nemščina

 9. RAZRED

13.

ZDENKA

MRAK

učiteljica RP,

jutranje varstvo

 14

DARJA

FINK

učiteljica PP – NAR, BIO, GOS,

ORG, ZRH

15.

VESNA

PODLESNIK

učiteljica PP – TJA,

knjižničarka

16.

VANJA

VRTAČIČ

učiteljica RP,

OPB

17.

ZDENKA

ŠKRBEC

učiteljica PP – MAT, FIZ

18.

SABINA

HOČEVAR

učiteljica PP – KEM

19.

MAJA

MLAKAR

učiteljica PP – LUM

 20.

UROŠ

JAZBEC

    učitelj PP – ŠPO, računalništvo,

računalničar, knjižničar

21.

SABINA

BARTOLJ

OPB

 22.

MAJA

BOJANEC

učiteljica PP – TIT

23.

URŠULA

GAČNIK

učiteljica PP – SLJ,

OPB

24.

SRĐAN

ALAPOVIĆ

učitelj PP – ŠPO,

OPB

25.

ALENKA

TRIFKOVIĆ

vzgojiteljica in

učiteljica DSP

26.

NINA

ŽNIDARŠIČ

vzgojiteljica in

učiteljica DSP

 27.

ANDREJA

KLEMENC

svetovalna delavka,

koordinator projekta

NA-MA POTI v vrtcu

Dostopnost