Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši zajema predvsem:

  • roditeljske sestanke – najmanj eden v vsakem ocenjevalnem obdobju,
  • govorilne ure vsak tretji TEDEN v mesecu od 14.30 ure dalje za vse oddelke in vsak teden po 1 uro dopoldne po razporedu učiteljev,
  • pisne informacije in povratne informacije, pisna navodila za učence in starše,
  • predavanja za starše na roditeljskih sestankih,
  • pridobivanje staršev za izvedbo pouka (poklici…),
  • sodelovanje staršev na šolskih ekskurzijah,
  • skupna srečanja učencev, staršev in učiteljev.

Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem celo šolsko leto.

Dobrodošlo je, da  starši sodelujejo  pri posameznih  aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih  dejavnosti, organiziranje  obiska  in  predstavitve  njihovih  zaposlitev  in podobno).

V mesecu februarju načrtujemo predavanje za starše cele šole – zunanji predavatelj.

Posamezni razredniki bodo prilagajali razredne roditeljske sestanke po potrebah in specifiki razreda.

Dopoldanske govorilne ure vseh učiteljev bodo enkrat tedensko in razgovori po dogovoru.

Družabna srečanja z učenci in starši bodo ob posebnih priložnostih.

Roditeljski sestanki in govorilne ure v šol. letu 2023- 24:

september 18. 9. – 21. 9. 2023 roditeljski sestanek
oktober 16. 10. – 19. 10. 2023 govorilne ure
november 20. 11. – 23. 11. 2023 govorilne ure
december 18. 12. – 21. 12. 2023 govorilne ure
januar 15. 1. – 18. 1. 2024 govorilne ure
februar 19. 2. – 22. 2. 2024 govorilne ure, predavanje za starše
marec 18. 3. – 21. 3. 2024 govorilne ure
april 15. 4. – 18. 4. 2024 govorilne ure
maj 20. 5. – 23. 5. 2024 roditeljski sestanek, govorilne ure
junij junij 2024 zaključna srečanja

*En roditeljski sestanek se umesti še glede na letni delovni načrt oddelka.

Govorilne ure potekajo vsak tretji TEDEN v mesecu od 14.30 ure dalje. Prav tako imajo učitelji tedenske dopoldanske govorilne ure za starše, ki potekajo v naslednjih terminih:

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE v šol. letu 2023-24 (od 1. 2. 2024 dalje)

Učitelj termin
1. Alapović Srđan PETEK, 10.20 – 11.05
2. Bartolj Sabina SREDA, 11.30 – 12.00
3. Bojanec Maja TOREK, 9.30 – 10.15
4. Burger Kristina TOREK, 9.30 – 10.15
5. Deželan Tadeja ČETRTEK, 8.35 – 9.20
6. Fink Anamarija PETEK, 9.30 – 10.15
7. Fink Darja PONEDELJEK, 10.20 – 11.05
8. Gačnik Uršula SREDA, 8.25 – 9.10
9. Gajski Barbara SREDA, 8.35 – 9.20
10. Ilić Jasna PONEDELJEK, 11.10 – 11.55
11. Janc Marica ČETRTEK, 7.30 – 8.15
12. Jazbec Uroš SREDA, 11.10 – 11.55
13. Jordan Barbara PONEDELJEK, 8.35 – 9.20
14. Kapetan Violeta SREDA, 11.10 – 11.55
15. Kastelic Mateja ČETRTEK, 9.30 – 10.15
16. Kroflin Davor TOREK, 11.10 – 11.55
17. Mrak Zdenka PONEDELJEK, 8.35 – 9.20
18. Murn Urška TOREK, 8.25 – 9.10
19. Šinkovec Darja TOREK, 9.30 – 10.15
20. Škrbec Zdenka PONEDELJEK, 8.25 – 9.10
21. Trifković Alenka SREDA, 11.10 – 11.55
22. Vrtačič Vanja ČETRTEK, 9.30 – 10.15
23. Žnidaršič Nina TOREK, 8.35 – 9.20
Dostopnost