Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši zajema predvsem:

  • roditeljske sestanke – najmanj eden v vsakem ocenjevalnem obdobju,
  • govorilne ure vsak tretji TEDEN v mesecu od 14.30 ure dalje za vse oddelke in vsak teden po 1 uro dopoldne po razporedu učiteljev,
  • pisne informacije in povratne informacije, pisna navodila za učence in starše,
  • predavanja za starše na roditeljskih sestankih,
  • pridobivanje staršev za izvedbo pouka (poklici…),
  • sodelovanje staršev na šolskih ekskurzijah,
  • skupna srečanja učencev, staršev in učiteljev.

Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem celo šolsko leto.

Pričakujemo, da bodo  starši sodelovali  pri posameznih  aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih  dejavnosti, organiziranje  obiska  in  predstavitve  njihovih  zaposlitev  in podobno).

V mesecu februarju načrtujemo predavanje za starše cele šole – zunanji predavatelj.

Posamezni razredniki bodo prilagajali razredne roditeljske sestanke po potrebah in specifiki razreda.

Dopoldanske govorilne ure vseh učiteljev bodo enkrat tedensko in razgovori po dogovoru.

Družabna srečanja z učenci in starši bodo ob posebnih priložnostih.

Roditeljski sestanki in govorilne ure v šol. letu 2021 – 22:

september 13. 9. – 17. 9. 2021 roditeljski sestanek
oktober 11. 10. – 15. 10. 2021 govorilne ure
november 15. 11. – 19. 11. 2021 govorilne ure
december 13. 12. – 17. 12. 2021 govorilne ure
januar 17. 1. – 21. 1. 2022 govorilne ure
februar 14. 2. – 18. 2. 2022 govorilne ure, predavanje za starše
marec 14. 3. – 18. 3. 2022 govorilne ure
april 11. 4. – 15. 4. 2022 govorilne ure
maj 16. 5. – 20. 5. 2022 roditeljski sestanek, govorilne ure
junij junij 2022 zaključna srečanja

*En roditeljski sestanek se umesti še glede na letni delovni načrt oddelka.

Govorilne ure potekajo vsak tretji TEDEN v mesecu od 14.30 ure dalje. Prav tako imajo učitelji tedenske dopoldanske govorilne ure za starše, ki potekajo v naslednjih terminih:

učitelj

termin
1. Radojka Babić ČETRTEK 8.25 – 9.10
2. Kristina Burger TOREK 7.15 – 8.00
3. Tadeja Deželan PONEDELJEK 12.00 – 12.45
4. Darja Fink PONEDELJEK 11.10 – 11.55
5. Barbara Gajski TOREK 11.10 – 11.55
6. Sabina Hočevar PONEDELJEK 12.00 – 12.20
7. Jasna Ilić SREDA 10.20 – 11.05
8. Milena Jaklič ČETRTEK 10.20 – 11.05
9. Marica Janc SREDA 9.30 – 10.15
10. Uroš Jazbec SREDA  11.10 – 11.55
11. Barbara Jordan TOREK 9.30 – 10.15
12. Urška Murn PETEK 11.10 – 11.55
13. Davor Kroflin ČETRTEK 11.10 – 11.55
14. Maja Mlakar SREDA 11.10 – 11.25
15. Zdenka Mrak TOREK 8.30 – 9.15
16. Lučka Pavlin PONEDELJEK 8.20 – 9.10
17. Teja Pezdirc TOREK 10.20 – 11.05
18. Vesna Podlesnik ČETRTEK 10.20 – 11.05
19. Darja Šinkovec TOREK 11.10 – 11.55
20. Zdenka Škrbec ČETRTEK 10.20 – 11.05
21. Alenka Trifković ČETRTEK 9.30 – 10.15
22. Nina Žnidaršič PETEK 10.20 – 11.05
23. Saša Makše SREDA 10.20 – 11.05
24. Anamarija Fink PONEDELJEK 10.20 – 11.05
25. Maja Bojanec SREDA 8.35 – 9.20

Dostopnost