Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši zajema predvsem:

  • roditeljske sestanke – najmanj eden v vsakem ocenjevalnem obdobju,
  • govorilne ure vsak tretji TEDEN v mesecu od 14.30 ure dalje za vse oddelke in vsak teden po 1 uro dopoldne po razporedu učiteljev,
  • pisne informacije in povratne informacije, pisna navodila za učence in starše,
  • predavanja za starše na roditeljskih sestankih,
  • pridobivanje staršev za izvedbo pouka (poklici…),
  • sodelovanje staršev na šolskih ekskurzijah,
  • skupna srečanja učencev, staršev in učiteljev.

Pisne informacije in navodila bodo posredovana staršem celo šolsko leto.

Pričakujemo, da bodo  starši sodelovali  pri posameznih  aktivnostih na šoli (pouk, ekskurzije, vodenje interesnih  dejavnosti, organiziranje  obiska  in  predstavitve  njihovih  zaposlitev  in podobno).

V mesecu februarju načrtujemo predavanje za starše cele šole – zunanji predavatelj.

Posamezni razredniki bodo prilagajali razredne roditeljske sestanke po potrebah in specifiki razreda.

Dopoldanske govorilne ure vseh učiteljev bodo enkrat tedensko in razgovori po dogovoru.

Družabna srečanja z učenci in starši bodo ob posebnih priložnostih.

Roditeljski sestanki in govorilne ure v šol. letu 2022- 23:

september 19. 9. – 22. 9. 2022 roditeljski sestanek
oktober 17. 10. – 20. 10. 2022 govorilne ure
november 14. 11. – 17. 11. 2022 govorilne ure
december 19. 12. – 22. 12. 2022 govorilne ure
januar 16. 1. – 19. 1. 2023 govorilne ure
februar 20. 2. – 23. 2. 2023 govorilne ure, predavanje za starše
marec 20. 3. – 23. 3. 2023 govorilne ure
april 17. 4. – 20. 4. 2023 govorilne ure
maj 15. 5. – 18. 5. 2023 roditeljski sestanek, govorilne ure
junij junij 2023 zaključna srečanja

*En roditeljski sestanek se umesti še glede na letni delovni načrt oddelka.

Govorilne ure potekajo vsak tretji TEDEN v mesecu od 14.30 ure dalje. Prav tako imajo učitelji tedenske dopoldanske govorilne ure za starše, ki potekajo v naslednjih terminih:

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE v šol. letu 2022-23

Učitelj termin
1. Maja Bojanec PETEK, 9.30 – 10.15
2. Kristina Burger TOREK, 7.15 – 8.00
3. Vanja Vrtačič PETEK, 9.30 – 10.15
4. Darja Fink TOREK, 10.20 – 11.05
5. Barbara Gajski SREDA, 8.35 – 9.20
6. Sabina Hočevar PONEDELJEK, 12.00 – 12.20
7. Jasna Ilić PONEDELJEK, 12.00 – 12.45
8. Anamarija Fink PETEK, 11.10 – 11.55
9. Marica Janc SREDA,  8.35 – 9.20
10. Uroš Jazbec SREDA, 11.10 – 11.55
11. Barbara Jordan TOREK, 9.30 – 10.15
12. Urška Murn TOREK, 10.20 – 11.05
13. Davor Kroflin PONEDELJEK, 10.20 – 11.05
14. Maja Mlakar SREDA, 11.10 – 11.30
15. Zdenka Mrak ČETRTEK, 8.35 – 9.20
16. Lučka Pavlin PONEDELJEK, 10.20 – 11.05
17. Sabina Bartolj SREDA, 11.30 – 12.00
18. Vesna Podlesnik PETEK, 7.30 – 8.15
19. Darja Šinkovec TOREK, 9.30 – 10.15
20. Zdenka Škrbec PETEK, 10.20 – 11.05
21. Alenka Trifković TOREK, 11.10 – 11.55
22. Nina Žnidaršič TOREK, 8.35 – 9.20
23. Mateja Kastelic PETEK, 10.20 – 11.05
24. Srđan Alapović ČETRTEK, 10.20 – 11.05
25. Uršula Gačnik PETEK, 8.25 – 9.10

Dostopnost