Učbeniški sklad za šolsko leto 2023/24

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci dobijo v začetku šolskega leta učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, mora plačati odškodnino. Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda.

Vsi učenci OŠ Brusnice so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Brusnice. Učenci dobijo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije pristojno ministrstvo. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Delovne zvezke in potrebščine od 4. do 9. razreda kupite starši sami. Za otroke 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine (za nekatere potrebščine za likovni pouk bomo v šoli naredili skupno nabavo). Delovne zvezke in potrebščine kupite po priloženih seznamih v knjigarnah ali preko spleta. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo. Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisna od šole in jo opravite vsak samostojno.

Skupna nabavna cena delovnih zvezkov, katere kupijo starši, je bila potrjena s strani Sveta staršev na seji 22. maja 2023.

Delovne zvezke in potrebščine kupite v knjigarnah ali preko spleta. Različni ponudniki oddajo svoje ponudbe tudi v šolo, njihove ponudbe ter kataloge si lahko ogledate na povezavah spodaj. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo.  Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je NEODVISNA od šole in jo opravite vsak SAMOSTOJNO.

Ponudniki, ki sodelujejo z nami in so vam pripravili online naročilnico so (predstavljeni po abecednem vrstnem redu):

Učbenike dobijo učenci na koncu šolskega leta ali v začetku v septembru.
Upravljalec učbeniškega sklada na OŠ Brusnice je Uroš Jazbec.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost