Interesne dejavnosti

Osnovna šola Brusnice tudi v šol. letu 2022/23 ponuja učencem pestro izbiro interesnih dejavnosti:

RAZRED          

INTERESNA DEJAVNOSTI IN ČAS IZVEDBE 2022/23

 

1.r

1. Pravljični (Vesna Podlesnik)- petek, 6. ura (pol ure)

2. OPZ (Lučka Pavlin)- četrtek, 6. ura

3. Lik.-tehniški krožek (Marica Janc) – ponedeljek, 7. ura

4. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – torek, 7. ura

5. Gibalne urice (Urška Murn) – ponedeljek, 8. ura

6. Nogomet (Davor Kroflin) – petek, 7. ura

2.r

1. Pravljični (Vesna Podlesnik): petek, 6. ura (pol ure)

2.  OPZ (Lučka Pavlin)- četrtek, 6. ura

3. Lik.-tehniški krožek (Marica Janc) – ponedeljek, 7. ura

4. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – torek, 7. ura

5. Gibalne urice (Urška Murn) – ponedeljek, 8. ura

6. Nogomet (Davor Kroflin) – petek, 7. ura

3.r

1. OPZ (Lučka Pavlin)- torek, 6.ura in sreda, 7. ura

2. Gibalne urice (Urška Murn) – ponedeljek, 8. ura

3. Okoli sveta (Barbara Jordan) – ponedeljek, 7. ura

4. Folklora (Kristina Burger) – četrtek, 7. ura

5. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – torek, 8. ura

6. Ustvarjalni raziskovalec (Vanja Vrtačič) – petek, 6. ura

7. Nogomet (Davor Kroflin) – petek, 7. ura

4.r

1. OPZ (Lučka Pavlin) – torek 6. ura in sreda, 7. ura

2. Folklora (Kristina Burger) – četrtek, 7. ura

3. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – torek, 8. ura

4. Ustvarjalni raziskovalec (Vanja Vrtačič) – petek, 6. ura

5. Tehniški krožek (Maja Bojanec)- sreda, 6. ura

6. Igre z žogo (Srđan Alapović) – petek, 14.30 – 15.15        (na 14 dni)

7. Nogomet (Davor Kroflin) – sreda, 8. ura

5.r

1. MPZ (Anamarija Fink) – četrtek, 7. ura

2. Prometni krožek (Barbara Gajski) – sreda, 6. ura

3. Ustvarjalnice (Alenka Trifković) – torek, 7.ura

4. Naša mala knjižnica (Mateja Kastelic) – torek, 8. ura

5. Likovni krožek (Lučka Pavlin)- petek, 7. ura

(zaradi premajhnega interesa učencev se dejavnost ne izvaja)

6. Igre z žogo (Srđan Alapović) – petek, 14.30 – 15.15        (na 14 dni)

7. Nogomet (Davor Kroflin) – sreda, 8. ura

6.r

1. Likovni krožek (Lučka Pavlin)- petek, 7. ura

(zaradi premajhnega interesa učencev se dejavnost ne izvaja)

2. MPZ (Anamarija Fink) – četrtek, 7. ura

3. Kvačkanje (Andreja Klemenc)- torek, 8. ura

4. Eko (Darja Fink)- četrtek in petek, 6. ura

5. Šah (Davor Kroflin) – torek, 8. ura

6. Novinarski krožek (Barbara Gajski) – torek, 7. ura

(zaradi premajhnega interesa učencev se dejavnost ne izvaja)

7. Podjetništvo (Zdenka Škrbec, Maja Bojanec)- petek, 7. in 8.ura

8. Igre z žogo (Srđan Alapović) – petek, 14.30 – 15.15        (na 14 dni)

9. Nogomet (Davor Kroflin) – sreda, 8. ura

7.r

1. Šah (Davor Kroflin) – torek, 8. ura

2. MPZ (Anamarija Fink) – četrtek, 7. ura

3. Podjetništvo (Zdenka Škrbec, Maja Bojanec)- petek, 7. in 8.ura

4. Košarka (Srđan Alapović) – petek, 14.30 – 15.15 (na 14 dni)

8.r

1. MPZ (Anamarija Fink) – četrtek, 7. ura

2. Podjetništvo (Zdenka Škrbec, Maja Bojanec)- petek, 7. in 8. ura

3. Šah (Davor Kroflin) – torek, 8. ura

4. Košarka (Srđan Alapović) – petek, 14.30 – 15.15 (na 14 dni)

9.r

1. Šah (Davor Kroflin) – torek, 8. ura

2. MPZ (Anamarija Fink) – četrtek, 7. ura

3. Podjetništvo (Zdenka Škrbec, Maja Bojanec)- petek, 7. in 8. ura

4. Košarka (Srđan Alapović) – petek, 14.30 – 15.15 (na 14 dni)

Dostopnost