Interesne dejavnosti

Osnovna šola Brusnice tudi v šol. letu 2021/22 ponuja učencem pestro izbiro interesnih dejavnosti:

RAZRED            INTERESNA DEJAVNOSTI IN ČAS IZVEDBE 
1.R 

1. Pravljični (Vesna Podlesnik): četrtek, 6. ura (pol ure)

2. OPZ (Lučka Pavlin)- torek, 6. ura

3. Folklora (Kristina Burger) – sreda, 7. ura

4. Lik.-tehniški krožek (Marica Janc) – ponedeljek, 7. ura (na 14 dni)

2.R 

1. Pravljični (Vesna Podlesnik): petek, 6. ura (pol ure)

2.  OPZ (Lučka Pavlin)- četrtek, 6. ura

3. Lik.-tehniški krožek (Marica Janc) – ponedeljek, 7. ura (na 14 dni)

3.R 

1. Razgibajmo možgančke (Milena Jaklič)- četrtek, 7. ura

2. OPZ (Lučka Pavlin)- sreda, 7. ura

3. Gibalne urice (Urška Murn) – sreda, 6. ura (pol ure)

4. Družabne namizne igre (Saša Makše) – ponedeljek, 5. ura( pol ure)

4.R 

1. OPZ (Anamarija Fink) – torek, 8. ura

2. Mini odbojka (Teja Pezdirc)- torek, 15:00 – 15:45

3. Miselne igre (Tadeja Deželan) – četrtek, 7. ura

4. Ustvarjalnice z uporabo Sizzix-a (Alenka Trifković) – sreda, 7. ura

5.A 

1. Kvačkanje 1 (Andreja Klemenc) – torek, 8. ura (na 14 dni)

2. OPZ (Anamarija Fink) – torek, 7. ura

3. Prometni krožek (Barbara Gajski) – ponedeljek, 6. ura

4. Okoli sveta (Barbara Jordan) – četrtek, 7. ura (na 14 dni)

5.B 

1. Kvačkanje 1 (Andreja Klemenc) – torek, 8. ura (na 14 dni)

2. OPZ (Anamarija Fink) – torek, 7. ura

3. Prometni krožek (Barbara Gajski) – torek, 6. ura

4. Okoli sveta (Barbara Jordan) – četrtek, 7. ura (na 14 dni)

6.A 

1. Likovni krožek (Lučka Pavlin)- sreda, 8. ura (na 14 dni)

2. MPZ (Anamarija Fink) – torek, 6. ura

3. Tehniški krožek (Maja Bojanec)- četrtek, 7.ura

4. Kvačkanje 2 (Lučka Pavlin)- četrtek, 8. ura (na 14 dni)

5. Eko (Darja Fink)- petek, 6. ura (na 14 dni)

6.B 

1. Likovni krožek (Lučka Pavlin)- sreda,  8. ura (na 14 dni)

2. MPZ (Anamarija Fink) – torek, 6. ura

3. Tehniški krožek (Maja Bojanec) – četrtek, 7.ura

4. Kvačkanje 2 (Lučka Pavlin)- četrtek, 8. ura (na 14 dni)

5. Eko (Darja Fink)- petek, 6. ura (na 14 dni)

7.R 

1. Šah (Davor Kroflin) – četrtek, 8. ura

2. Podjetništvo (Zdenka Škrbec)- petek, 8.ura

8.R 

1. Novinarski krožek (Barbara Gajski) – ponedeljek, 7. ura

2. Podjetništvo (Zdenka Škrbec)- petek,  8. ura

3. Šah (Davor Kroflin) – četrtek, 8. ura

9.R 

1.Šah (Davor Kroflin) – četrtek, 8. ura

2. Podjetništvo (Zdenka Škrbec)- petek, 8.ura

 

Dostopnost