Tekmovanja v znanju

Na OŠ Brusnice organiziramo mnoga tekmovanja.

Datume in naloge lahko dobite na povezavah.

 

LOGIKA                                       https://www.zotks.si/logika/novice

RAZVEDRILNA MATEMATIKA  https://www.dmfa.si/tekmovanja/RM/Razpis.aspx

MATEMČEK                               https://sites.google.com/site/matemcek201314si/

ASTRONOMIJA(Dominikovo)  https://www.dmfa.si/tekmovanja/As/Razpis.aspx

MATEMATIKA (Vegovo)           https://www.dmfa.si/tekmovanja/MaOS/Razpis.aspx

FIZIKA (Stefanovo)                    https://www.dmfa.si/tekmovanja/FiOS/Razpis.aspx

LOGIČNA POŠAST                     https://sites.google.com/site/logicnaposast/

SLOVENŠČINA (Cankarjevo)  https://www.zrss.si/tekmovanja/slovenscina-cankarjevo/

NEMŠČINA                                https://www.zrss.si/tekmovanja/nemscina/

KEMIJA (Preglovo)                         https://www.zotks.si/kemija/novice

SLADKORNA BOLEZEN             http://www.diabetes-zveza.si/

ANGLEŠČINA (8. razred) http://iatefl2.splet.arnes.si/files/2017/07/Razpis_tekmovanja_8-razred_2017_2018.pdf

ANGLEŠČINA (9. razred) http://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/razpis-tekmovanje-iz-anglescine-2017-18.pdf

BOBER http://tekmovanja.acm.si/bober

KRESNIČKA https://www.kresnickadmfa.si/

Dostopnost