Šolski koledar

Tokrat se šolsko leto prične 1. septembra 2023 in konča 14. junija 2024 za učence 9. razreda ter 24. junija 2024 za učence od 1. – 8. razreda. Pouk v šolskem letu traja največ 38 tednov (5 dni v tednu). Izjemoma lahko pouk v posameznem tednu traja 6 dni, če je tako določeno v letnem delovnem načrtu šole oziroma s šolskim koledarjem, ki ga izda Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Pouk na OŠ Brusnice poteka v eni izmeni, in sicer od 7.30 do 14.25. Le pouk 1. razreda se prične ob 8.00.

Ura pouka traja praviloma 45 minut.

Razpored šol. ur:

Razredna stopnja (od 1. do 5. razred):

URA OD DO  
1. ura 7.30 8.15 odmor za malico (20 minut)
2. ura 8.35 9.20  
3. ura 9.30 10.15  
4. ura 10.20 11.05  
5. ura 11.10 11.55  
6. ura 12.00 12.45  
7. ura 13.00 13.45  
8. ura 13.45 14.30  

Predmetna stopnja (od 6. do 9. razred):

URA OD DO  
1. ura 7.30 8.15  
2. ura 8.25 9.10 odmor za malico (20 minut)
3. ura 9.30 10.15  
4. ura 10.20 11.05  
5. ura 11.10 11.55  
6. ura 12.00 12.45  
7. ura 13.00 13.45  
8. ura 13.45 14.30  

Kosilo lahko učenci prevzamejo od 12.00 do 14.00.

Pouk se v šolskem letu 2023-24 prične v petek, 1. 9. 2023.
 
 
Počitnice:
 
– Jesenske počitnice, 30. 10. – 3. 11. 2023

– Novoletne počitnice, 25. 12. 2023 – 2. 1. 2024

– Zimske počitnice, 26. 2. – 1. 3. 2024

– Prvomajske počitnice, 27. 4. – 2. 5. 2024

Pouka prosti dnevi:

– slovenski kulturni praznik, 8. 2. 2024

– velikonočni ponedeljek, 1. 4. 2024

– 9. 2. 2024 (ta dan bomo nadomeščali z delovno soboto)

– 3. 5. 2024 

Nadomeščanje prostih dni:

– /

Dostopnost