Interesne dejavnosti

Osnovna šola Brusnice tudi v šol. letu 2015/16 ponuja učencem pestro izbiro interesnih dejavnosti:

1. razred

INTERESNA

DEJAVNOST

IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Pravljice M. Kosec 13.40-14.05
Mladi kuharji K. Burger 12.50–13.40
13.40–14.30
Lik.-tehn. krož. M. Janc 12.50–13.40
Gimnastika* V. Dolinar 13.40–14.30
Hip-hop* Zunanji izvajalec iz Plesnega studia Novo mesto 12.00-12.50
Mlajši otroški pevski zbor Ml. OPZ L. Pavlin 12.00–12.50
Glasbene urice E. Igličar 14.30–15.20
Atletika

Zunanji izvajalec iz Agencije za šport

(S. Malnar)

12.50–13.40

 

Športne urice izvaja M. Lindič v okviru podaljšanega bivanja ob četrtkih, od 12.50 do 13.40 ure.

Pohodniški krožek se bo izvajal v obliki različnih pohodov. Pred izvedbo se boste nanj prijavili.

Zunanji izvajalci bodo še nekatere ostale dejavnosti izvajali od oktobra dalje. Informacije o tem bodo v kotičku za starše.

Dejavnosti označene z * so plačljive. Ob prijavi na te dejavnosti boste o vsem obveščeni. Z nekaterimi interesnimi dejavnostmi bomo začeli že s 1. 9. 2015, ostale se bodo pričele izvajati s 1. 10. 2015. Obveščamo vas, da mora učenec ob prijavi obvezno obiskovati izbrane dejavnosti do konca šolskega leta.

2. razred

INTERESNA

DEJAVNOST

IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Pravljice M. Kosec 13.40–14.05
Šah Z. Škrbec 12.50–13.40
Računalništvo* U. Jazbec 12.00–12.50
Lik.-tehn. krož. M. Janc 12.50-13.40
Mlajši otroški pevski zbor Ml. OPZ L. Pavlin 12.00–12.50
Mladi kuharji K. Burger 12.50–13.40
13.40–14.30
Gibalne urice M. Bojanec 12.50–13.40
Atletika

Zunanji izvajalec iz Agencije za šport

(S. Malnar)

12.50–13.40
Gimnastika* V. Dolinar 13.40–14.30
Glasbene urice E. Igličar 14.30–15.20
Orffov krožek L. Pavlin 13.40–14.30
Hop – hop* Zunanji izvajalec iz Plesnega studia Novo mesto 12.50–13.40

 

Športne urice izvaja M. Lindič v okviru podaljšanega bivanja, v torkih od 12.50 do 13.40.

Pohodniški krožek se bo izvajal v obliki različnih pohodov. Pred izvedbo se boste nanj prijavili.

Zunanji izvajalci bodo še nekatere ostale dejavnosti izvajali od oktobra dalje. Informacije o tem bodo v kotičku za starše.

Dejavnosti označene z * so plačljive. Ob prijavi na te dejavnosti boste o vsem obveščeni. Interesna dejavnost računalništvo je del razširjenega programa in je tudi plačljiva 2,00 EUR mesečno. Znesek bomo obračunali na računu pri prehrani. Z nekaterimi interesnimi dejavnostmi bomo začeli že s 1. 9. 2015, ostale se bodo pričele izvajati s 1. 10. 2015. Obveščamo vas, da mora učenec ob prijavi obvezno obiskovati izbrane dejavnosti do konca šolskega leta.

3. razred

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Mladi raziskovalec M. Kastelic 12.50–13.40
Računalništvo* U. Jazbec 12.00–12.50
Otroški pevski zbor OPZ (2x tedensko) L. Pavlin 12.00–12.50 12.50–13.40
Orffov krožek L. Pavlin 13.40–14.30
Folklora M. Jaklič 12.00–12.50
Atletika Zunanji izvajalec iz Agencije za šport (S. Malnar) 12.50–13.40
Gimnastika* V. Dolinar 13.40–14.30
Glasbene urice E. Igličar 14.30–15.20
Šah Z. Škrbec 12.50–13.40
Mali kuharji K. Burger 12.50–13.40
13.40–14.30
Hip hop* Zunanji izvajalec iz Plesnega studia Novo mesto 12.50–13.40

 

Športne urice izvaja M. Lindič v okviru podaljšanega bivanja ob torkih, od 12.50 do 13.40 ure.

Pohodniški krožek se bo izvajal v obliki različnih pohodov. Pred izvedbo se boste nanj prijavili.

Zunanji izvajalci bodo še ostale dejavnosti izvajali od oktobra dalje. Informacije o tem bodo v kotičku za starše.

Dejavnosti označene z * so plačljive. Ob prijavi na te dejavnosti boste o vsem obveščeni. Interesna dejavnost računalništvo je del razširjenega programa in je tudi plačljiva. Cena zanj je 2,00 EUR mesečno. Znesek bomo obračunali na računu pri prehrani. Z nekaterimi interesnimi dejavnostmi bomo začeli že s 1. 9. 2015, ostale se bodo pričele izvajati s 1. 10. 2015. Obveščamo vas, da mora učenec ob prijavi obvezno obiskovati izbrane dejavnosti do konca šolskega leta.

4. razred

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Mladi raziskovalec M. Kastelic 12.50–13.40
Računalništvo* U. Jazbec 11.10–12.00
Otroški pevski zbor OPZ (2x tedensko) L. Pavlin 12.00–12.50 12.50–13.40
Orffov krožek L. Pavlin 13.40–14.30
Folklora M. Jaklič 12.00–12.50
Kuharski krožek Z. Mrak 12.50–13.40
Gimnastika* V. Dolinar 13.40–14.30
Hip–hop * Zunanji izvajalec iz Plesnega studia Novo mesto 13.40–14.30
Atletika Zunanji izvajalec iz Agencije za šport (S. Malnar) 12.50–13.40

Športne urice izvaja M. Lindič v okviru podaljšanega bivanja v ponedeljkih, od 12.00 do 12.50 ure.

Pohodniški krožek se bo izvajal v obliki različnih pohodov. Pred izvedbo se boste nanj prijavili.

Zunanji izvajalci bodo še nekatere ostale dejavnosti izvajali od oktobra dalje. Informacije o tem bodo v kotičku za starše.

Dejavnosti označene z * so plačljive. Ob prijavi na te dejavnosti boste o vsem obveščeni. Interesna dejavnost računalništvo je del razširjenega programa in je tudi plačljiva. Cena zanj je 2,00 EUR mesečno. Znesek bomo obračunali na računu pri prehrani. Z nekaterimi interesnimi dejavnostmi bomo začeli že s 1. 9. 2015, ostale se bodo pričele izvajati s 1. 10. 2015. Obveščamo vas, da mora učenec ob prijavi obvezno obiskovati izbrane dejavnosti do konca šolskega leta.

5. razred

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Računalništvo* U. Jazbec 12.00–12.50
Otroški pevski zbor OPZ (2x tedensko) L. Pavlin 12.00–12.50 12.50–13.40
Orffov krožek L. Pavlin 13.40–14.30
Prometni krožek M. Kastelic 12.00–12.50
Hip–hop* Zunanji izvajalec iz Plesnega studia Novo mesto 13.40–14.30
Kuharski krožek Z. Mrak 12.50–13.40
Atletika

Zunanji izvajalec iz Agencije za šport

(S. Malnar)

12.50–13.40

Športne urice izvaja M. Lindič v okviru podaljšanega bivanja v ponedeljkih, od 12.00 do 12.50 ure.

Pohodniški krožek se bo izvajal v obliki različnih pohodov. Pred izvedbo se boste nanj prijavili.

Zunanji izvajalci bodo še nekatere ostale dejavnosti izvajali od oktobra dalje. Informacije o tem bodo v kotičku za starše.

Dejavnosti označene z * so plačljive. Ob prijavi na te dejavnosti boste o vsem obveščeni. Interesna dejavnost računalništvo je del razširjenega programa in je tudi plačljiva. Cena zanj je 2,00 EUR mesečno. Znesek bomo obračunali na računu pri prehrani. Z nekaterimi interesnimi dejavnostmi bomo začeli že s 1. 9. 2015, ostale se bodo pričele izvajati s 1. 10. 2015. Obveščamo vas, da mora učenec ob prijavi obvezno obiskovati izbrane dejavnosti do konca šolskega leta.

6. razred

INTERESNA DEJAVNOST IZVAJALEC PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Nemške urice* D. Šinkovec 12.50–13.40
Računalništvo* U. Jazbec 12.00–12.50
Mladinski pevski zbor MPZ E. Igličar

12.50-13.40

13.40–14.30

Atletika Zunanji izvajalec iz Agencije za šport (S. Malnar) 12.50–13.40
Hip–hop* Zunanji izvajalec iz Plesnega studia Novo mesto po dogovoru, 1x tedensko
Orffov krožek L. Pavlin po dogovoru, 1x tedensko
EKO krožek D. Fink krožek se izvaja po potrebi
Gospodinjski krožek D. Fink krožek se izvaja po potrebi

Pohodniški krožek se bo izvajal v obliki različnih pohodov. Pred izvedbo se boste nanj prijavili.

Zunanji izvajalci bodo še ostale dejavnosti izvajali od oktobra dalje. Informacije o tem bodo v kotičku za starše.

Dejavnosti označene z * so plačljive. Ob prijavi na te dejavnosti boste o vsem obveščeni. Interesni dejavnosti računalništvo in nemške urice sta del razširjenega programa in sta tudi plačljivi. Cena računalništva je 2,00 EUR mesečno, cena nemških uric pa 4,00 EUR mesečno. Znesek bomo obračunali na računu pri prehrani. Z nekaterimi interesnimi dejavnostmi bomo začeli že s 1. 9. 2015, ostale se bodo pričele izvajati s 1. 10. 2015. Obveščamo vas, da mora učenec ob prijavi obvezno obiskovati izbrane dejavnosti do konca šolskega leta.

 

 

Dostopnost