Izbirni predmeti

  • PREGLED OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOL. LETU 2014/15, ZA KATERE SO SE UČENCI ODLOČILI (šola lahko organizira največ 10 izbirnih predmetov).

 

DRUŽBOSLOVNO-HUMANISTIČNI PREDMETI:

drugi tuj jezik: NEMŠČINA  II, III

 

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNI PREDMETI:

računalništvo: MULTIMEDIJA, UREJANJE BESEDIL

šport: ŠPORT ZA ZDRAVJE, IZBRANI ŠPORT – NOGOMET

prehrana: SODOBNA PRIPRAVA HRANE

kemija: POSKUSI V KEMIJI

obdelava gradiv: OBDELAVA GRADIV – LES

 

  • PREGLED NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV, ZA KATERE SO SE UČENCI ODLOČILI (Šola lahko organizira največ 1 skupino neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7. razredu.)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: NEMŠČINA v 4. in 7. razredu.

 

 

Dostopnost