Obvestilo za starše in učence: Ravnanje v primerih pojavnosti širjenja virusa Sars-CoV-2 ob začetku šolskega leta 2022/23

Smo pred začetkom novega šolskega leta, v katerem se bomo morali poleg VIZ dela ukvarjati tudi z virusom SARS-CoV-2.

Prilagamo vam navodila za samotestiranje in samozaščitno vedenje.

Podrobnejša navodila si lahko preberete na spletnih straneh NIJZ:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_priporocila_za_vrtce_za_preprecevanje_sirjenja_sars-cov-2_priporocila_za_obdobje_ko_se_v_drzavi_pojavljajo_posamicni_primeri_covid-19.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_higienskih_in_organizacijskih_ukrepov_v_vzgoji_in_izobrazevanju.pdf

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_vzgojno-izobrazevalnim_zavodom_ob_sumu_ali_potrjenemu_primeru_okuzbe_s_sars-cov-2_v_zvaodu_solsko_leto2022_2023.pdf

https://www.nijz.si/samotestiranje

1. SAMOTESTIRANJE

Samotestiranje učencev v domačem okolju se priporoča za osebe s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2, in za vse, ki so bili v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.

Ob pojavu simptomov covid-19 pri otrocih naj se njihovi starši/skrbniki posvetujejo s pediatrom oziroma z izbranim osebnim zdravnikom.

Če je rezultat samotestiranja negativen ni nadaljnjih ukrepov v VIZ.

V primeru, da imajo učenci in dijaki simptome, o nadaljnji diagnostiki odloča pediater oz. izbrani osebni zdravnik. Le-ti se vrnejo v VIZ, ko so brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika.

Če je rezultat samotestiranja pri učencih in dijakih, pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:

Učenec/dijak/starš ali skrbnik o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki učenca/dijaka napoti na potrditveni test. V primeru, da je pediater oz. izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosi za termin potrditvenega testiranja;

Učenec/dijak do rezultatov potrditvenega testa ostane doma;

Če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov. Učenec/dijak se vrne v VIZ, ko je brez simptomov oz. po navodilih pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika;

Če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, o tem obvesti pediatra oz. izbranega osebnega zdravnika, ki mu odredi izolacijo.

Prosimo starše, da o pozitivnem izvidu čimprej obvestijo VIZ!

VIZ zavod bo obvestil starše otrok, ki so bili v stiku z obolelim s potrjeno okužbo s SARS-Cov-2. Kdor je bil v kontaktu z obolelim naj spremlja svoje zdravstveno stanje in v primeru pojava znakov okužbe ostane doma.

Ministrstvo za zdravje bo za izvedbo prostovoljnega testiranja učencem zagotovilo 10  testov na mesec.
Teste bo učenec lahko pridobil sam oziroma njegovi starši/zakoniti zastopniki v lekarni na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Testi bodo na voljo učencem od 29. avgusta 2022 v lekarnah.

V primeru poslabšanja epidemiološke slike bo Ministrstvo sproti prilagajalo število testov.

Več na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/strokovno_mnenje_dp1_dp8_samotest_9.8.2022.pdf

2. SAMOZAŠČITNO VEDENJE

 • Če zbolimo, ostanemo doma in se samotestiramo.
 • V zavod ne vstopamo z naslednjimi simptomi in znaki:

povišana telesna temperatura,

zamašen nos/nahod,

kihanje,

kašljanje,

bolečine v žrelu,

težko dihanje,

glavobol,

bolečine v mišicah,

driska,

slabost/bruhanje,

sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa,

neobičajna utrujenost,

vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki;

 • skrbimo za redno in pravilno umivanje rok.
 • ne dotikamo se obraza(oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami;
 • upoštevamo pravilno higieno kašlja(preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom;
 • izogibamo se tesnim stikom z osebami, ki kažejo znake akutne okužbe dihal;
 • če sodimo v ranljivo skupino, se ravnamo po nasvetu pediatra ali izbranega osebnega zdravnika, tudi glede priporočila zaščite z masko;
 • osebe, ki se odločijo/potrebujejo zaščito z masko, je treba pri tem podpreti;
 • zaščitimo se s cepljenjem.

3. DODATNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2, KI JIH IZVAJAMO V FAZI 2

V primeru slabše epidemiološke situacije ob doslednem izvajanju osnovnih ukrepov posegamo še po dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2.

 1. Samotestiranjev domačem okolju se razširi na vse učence, dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih, tudi na tiste, ki so asimptomatski;  
 • Izvaja naj se nujno in obdobno (vsaj enkrat tedensko).

Darja Fink, organizator prehrane in zhr

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost