PROTOKOLI IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI V ŠOLI SKLADNO S HIGIENSKIMI PRIPOROČILI

PROTOKOLI IN NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI V ŠOLI SKLADNO S HIGIENSKIMI PRIPOROČILI

šolsko leto 2021/2022

    1. SODELOVANJE S STARŠI

 • Večina komunikacije s starši poteka na daljavo: preko telefona, pisnih sporočil in drugih elektronskih medijev (videokonference).
 • Le izjemoma poteka komunikacija s starši v šoli, v živo, na zadostni razdalji in z uporabo maske (starš in delavec).

V tem primeru je za starše obvezen tudi pogoj PCT.

 • OSNOVNI UKREPI ZA NADZOR OKUŽBE
 • V šolo naj vstopajo le zdrave osebe.
 • V šolo vstopajo samo otroci in zaposleni.
  Ostali obiskovalci vstopajo le po predhodnem telefonskem dogovoru (telefonska številka tajništva je objavljena tudi na vhodnih vrati šole). Obvezna je uporaba maske in razkuževanje rok.

 • Higiena rok:  
 • Otroci si pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča,  po prihodu iz sprehoda oz. igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, npr. vstopanje v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin…
 • Izogibanje dotikanju obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi rokami.
 • Upoštevanje pravilne higiene kihanja in kašlja:
 • Preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava. 
 • Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
 • Temeljito zračenje prostorov.
 • Zaprte prostore prezrači učiteljica jutranjega varstva zjutraj pred
  prihodom otrok.
 • Učitelji zračijo učilnice večkrat dnevno – vsak odmor.
 • Učenci naj imajo s sabo dodatna oblačila.
 • Upoštevanje medosebne razdalje, 1,5 – 2 metra.

 • V vsaki učilnici je voda s čistilom, razkužilo, brisačke, milo, plakati s higienskimi ukrepi.
 • Če je le mogoče, ne uporabljamo javnega prevoza. Prevoz naj opravijo starši za svojega otroka in naj ne združujejo otrok.

 • Uporaba mask je obvezna za delavce šole ter za učence od 6. do 9. razreda v prostorih šole ves čas.  Za učence 1. – 5. razreda ni obvezna v matični učilnici (v svojem mehurčku), morajo pa jo nositi v skupnih prostorih šole (hodnik, wc, garderoba …) in kadar imajo dejavnost, kjer so še drugi učenci.
 • Namestitev razkužil na več mestih v šoli, v razredih, sanitarijah, jedilnici in na vhodu šole.
 • Večkrat dnevno čiščenje in razkuževanje površin, ki se jih otroci pogosto dotikajo (npr. mize, stoli s trdimi nasloni, kljuke, ročaji, stranišča, umivalniki). To opravi čistilka enkrat dopoldan in popoldan, vmes očisti določene predele (mize, kljuke…) tudi učiteljica.
 • IZVAJANJE VIZ-dela

 • Skupine so prostorsko ločene, da se zmanjša možnost stika med učenci. Ves čas je skupina v svoji matični učilnici. Po potrebi se lahko preselijo v specialne učilnice (npr. kemija, tehnika …). Tovrstna zamenjava učilnice se izvede za cel dan.

 • Pred sanitarijami so za varno razdaljo pri čakanju za vstop v sanitarije na tleh trakovi. Vstopanje v sanitarije je posamično. Učitelj dovoli izhod iz učilnice v sanitarije tudi med učnimi urami in ne le med odmori (da se izognemo gneči med odmori).
 • Zunanji prostori (igrišča in igrala) so razdeljeni na več delov, tako da se skupine čim manj mešajo. Učenci iste skupine lahko uporabljajo športne rekvizite.
 • Igrala so dodeljena v uporabo le določeni skupini, za določeno časovno obdobje.
  Uporaba igral staršem z otroki do 16. uri ni dovoljena.

 • Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma.

 • Učence poučimo o uporabi mask ali drugi obliki zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki jo obvezno potrebujejo pri avtobusnem prevozu.
 • Učenec naj nosi masko tudi pri razdeljevanju hrane ( kadar pomagajo razdeljevati hrano učitelju).

 • Računalnik v učilnici uporablja samo učitelj. Po uporabi ga razkuži z robčki.

 • Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic.
 • Malico in kosilo učenci zaužijejo v razredu, prisoten je tudi dežurni učitelj.
 • Pred hranjenjem si svojo mizo učenci očistijo z vodo in detergentom ter naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred nadaljevanjem pouka postopek ponovijo. Pred in po končanem hranjenju si umijejo roke z vodo in milom. 

 • Učenci pijejo iz svojih plastenk (naj bodo iz kvalitetne plastike in ne tiste za enkratno uporabo, bidoni, stekleničke …). Prinesejo jih od doma.

 • V sanitarijah upoštevajo navodila glede splakovanja straniščnih školjk.
 • VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN RAZRED
 • Priporočamo peš hojo, kolesarjenje za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).

 • Pred vhodom so talne oznake za varno razdaljo pri vstopanju v šolo.
 • Priporočamo, da učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo.
 • V posamezni garderobi so istočasno lahko največ 4 otroci. Za red skrbi dežurna učiteljica.

 • Jutranje varstvo se bo izvajalo v razredih. Učiteljica otroke prevzema pri glavnem vhodu (bo pa zaklenjen, telefonski klic starša …).
 • Oddajanje in sprejemanje otrok bo le ob določenih urah. Iz OPB otroke do vhoda pripelje učitelj.
 • Starši naj se ne zadržujejo na šolskih površinah in ne vstopajo v šolski objekt.
   
   
 • OBRAVNAVA PRIMERA S SUMOM NA COVID-19
 •  Če otrok zboli z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem prostoru. Če je mogoče, naj nosi masko. Oboleli otrok naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik.

 • O bolezni se obvesti starše ali skrbnike.

 • Če je pri otroku nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo šolo. Šola o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v šoli, itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni.   NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni. 
 • Če zboli učitelj z vročino in znaki akutne okužbe dihal, se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. V primeru, da je COVID-19 pozitiven(a), o tem obvesti šolo. Šola o primeru obvesti NIJZ, ki podobno začne z epidemiološko preiskavo. 

 •  Prostore šole, kjer se je gibal oboleli otrok, učitelj, oziroma osebje s COVID19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.
 • PROSTOVOLJNO SAMOTESTIRANJE UČENCEV NA DOMU
 • Učenec/dijak samotestiranje opravi v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj.
 • Samotestiranje izvede doma. Če pri tem potrebuje pomoč, naj mu jo nudi starš oz. skrbnik.
 • Rezultat samotestiranja bo pravilen le, če bosta tako odvzem brisa kot tudi izvedba testa izvedeni pravilno.
 • V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, je ta rezultat potrebno potrditi tudi s PCR testiranjem.
 • OBRAVNAVA OSEB, KI SO COVID-19 ŽE PREBOLELE

Osebe, ki so bolezen covid-19 že prebolele v določenem obdobju od pojava simptomov oz. znakov bolezni (pri asimptomatskih od potrditve okužbe), v primeru visoko rizičnega tesnega kontakta, ne potrebujejo karantene na domu. Dolžina tega obdobja je navedena v dokumentu Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19, dostopnem na: https://www.nijz.si/izolacija .

V primeru, da oseba, ki je covid-19 že prebolela, po visoko rizičnem tesnem kontaktu razvije simptome oz. znake bolezni covid-19, ostane doma in o tem obvesti izbranega osebnega zdravnika.

 • OBRAVNAVA OSEB, KI SO BILE CEPLJENE PROTI COVID-19

Osebe, ki so že bile cepljene proti covid-19 (imajo potrdilo o cepljenju) v določenem obdobju po cepljenju ne potrebujejo karantene na domu v visoko rizičnega tesnega kontakta, razen, če se pri njih pojavijo simptomi/znaki bolezni. Dolžina obdobja glede na prejeto cepivo je navedena v dokumentu Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s covid-19, dostopnem na: https://www.nijz.si/izolacija .

POVEZAVE:

https://www.nijz.si/priporocila-za-uporabo-mask-v-casu-sirjenja-okuzbe-s-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_maske_final_posodobljena_03032021.pdf
https://www.nijz.si/samotestiranje
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrjenem_primeru_v_zavodu_v.1.pdf

Brusnice, 31. 8. 2021                                                          Pripravila:  Darja Fink

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost