Vloga za dodelitev subvencioniranega kosila

Spoštovani starši!
Vsi tisti, ki zaradi socialnega položaja ne morete v celoti plačati prispevka za šolsko kosilo, imate možnost oddati vlogo za dodelitev subvencije. Do subvencije za kosilo, krite s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, so upravičeni tisti učenci, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 18 % povprečne plače v Republiki Sloveniji (Ul. RS, št. 43/2010, 62/2010, 40/2012, 3/2013). Nekaj sredstev za subvencioniranje kosil prispeva tudi Mestna občina Novo mesto. Učenci, kateri imajo v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana nad 18,00 % povprečne plače v Republiki Sloveniji, imajo torej lahko subvencionirano kosilo. O razdelitvi teh kosil odloča komisija na šoli.

Ravnateljica Jasmina Hidek

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIONIRANEGA KOSILA

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost