Obvestilo o postopnem odpiranju šole

Spoštovani starši in učenci.

Vlada RS je 29. 4. 2020 sprejela Okvirni načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje. V zvezi s tem bo ministrica izdala sklep, ki bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo predvidoma:

  • od  18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole,
  • od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in
  • za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19.

Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:

  • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma,

(V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.)

  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo,
  • vzdrževati je potrebno ustrezno higieno.

Starši učencev 1., 2. in 3. razreda boste prejeli s strani razredničarke natančna obvestila in navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo ta teden, naslednji teden pa še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.

Spoštovani starši, dragi učenci,

zavedamo se, da je kljub vaši želji po srečanju s sošolci in učitelji ponovni prihod v šolo nekoliko stresen in negotov. Poskrbeli bomo, da boste šolski prag prestopili varno in se v šoli počutili čim bolj sproščeno. Pri upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije pričakujemo tudi pomoč in sodelovanje staršev.

Skupaj bomo zmogli.

Lepo pozdravljeni.

Ravnateljica s sodelavci

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost