Obvestilo za starše ob vstopu učenca v šolo, 18.5.2020

OBVESTILO ZA STARŠE OB VSTOPU UČENCA V ŠOLO, 18. 5. 2020

 

PRIJAVA UČENCEV V ŠOLO

 • Ob prihodu učenca v šolo, prinesete podpisano «Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo«. Brez izjave učenec ne bo mogel vstopiti v šolo.

 

SODELOVANJE S STARŠI

 • Komunikacija z učitelji poteka preko pisnih sporočil in drugih elektronskih medijev, izjemoma preko telefona.
 • Kontakt z učitelji poteka le na zadostni razdalji in z uporabo maske (starš in delavec).

PRIPRAVA UČENCA PRED VSTOPOM V ŠOLO

 • Ponovno poučite učence o pravilni higieni rok.
 • Ponovno poučite učence o upoštevanju pravilne higiene kihanja in kašlja

(https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019)

 

PRINAŠANJE STVARI V ŠOLO

 • Učenci naj učne pripomočke in zvezke prinesejo v šolo prvi dan, nato pa jih ne bodo več nosili domov do konca šolskega leta.
 • Prosimo, da vsak učenec v šolo prvi dan prinese plastenko za vodo, ki bo namenjena izključno pitju vode. Učenci jo bodo dnevno temeljito umivali v šoli. Ob petkih jo bodo odnašali domov in jo ponovno prinašali nazaj ob ponedeljkih.
 • Učenci naj ne prinašajo igrač in knjig (samo tiste, ki jih morajo vrniti v šolsko knjižnico) od doma.
 • Zaradi prezračevanja prostorov in poučevanja v naravi, poskrbite za dodatna (rezervna) oblačila za učenca.

 

PROTOKOL SPREJEMA IN ODDAJANJA UČENCEV (+JUTRANJE VARSTVO)

 

 • EDINI VHOD V ŠOLO za učence in starše je vhod skozi garderobo učencev.
 • V prostore šole starši ne vstopajo.
 • Starši se po oddaji ali po sprejemu učencev ne zadržujejo na šolskih površinah-tudi na zunanjih ne.
 • Pred vhodom bodo oznake in na tleh nalepljeni trakovi za varno razdaljo pri čakanju v vrsti ob oddaji ali sprejemu učenca. Prosimo, da upoštevate varnostno razdaljo.
 • Dežurna učiteljica bo vsako jutro prevzela učenca pri vhodu.
 • Ravno tako bo dežurna učiteljica prevzela otroke na avtobusni postaji pri šoli.
 • Če bi nujno potrebovali učiteljico za jutranje varstvo ga. Mrak, jo lahko pokličite na telefonsko številko: 031 – 725 – 509.
 • Učenci se v garderobi preobujejo, preoblečejo in razkužijo roke. Za to poskrbi dežurna učiteljica.

URE ODHODOV UČENCEV DOMOV IZ PODALJŠANEGA BIVANJA

 • Starši boste lahko prevzemali svoje otroke ob naslednjih urah pri vhodu v šolo (vhod skozi garderobo učencev): 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 in 15.45.
 • Učiteljica bo pripeljala vašega otroka na vhod ob uri odhoda otroka, ki ste jo sporočili razredničarki.
 • Opomba: V primeru, da ob določeni uri ne prevzamete vašega otroka, ga lahko prevzamete ob naslednji uri, ki so v naprej določene.
 • Tisti učenci, ki nimajo predhodno točno določene ure vsakodnevnega odhoda, naj vsak dan nujno prinesejo s seboj listek o točni uri odhoda domov, ki ga zjutraj oddajo razredničarki.
 • Za tiste učence, ki ostanejo v PB od 14.30 ure dalje, bo organizirana PB malica.

 JAVNI PREVOZ ŠOLARJEV – AVTOBUS

Šolarji:

 • Ves čas prevoza nosijo masko, ki prekrije nos in usta (lastna preskrba mask).
 • Poučeni morajo biti o njenem pravilnem nošenju in ravnanju z njo.
 • Najmlajšim otrokom masko po potrebi pomagajo namestiti starši ali druga odrasla oseba.
 • Med nošenjem se maske ne dotikajo.
 • Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužijo roke.
 • Poučeni morajo biti o pravilnem razkuževanju rok.
 • Razkužilo zagotovi prevoznik.
 • Šolarji naj se čim manj dotikajo površin v vozilu.

 

PREVOZ UČENCE 2. IN 3. RAZREDA OŠ BRUSNICE V ČASU

OD 18. 5. 2020 DO 22. 5. 2020

Zap.št. Linija Zjutraj Popoldne
1. D. Suhadol (7.05)- G. Suhadol (7.07)- Gabrje (7.10)-OŠ Brusnice 7.05  
2. OŠ Brusnice (13.10)-D.Suhadol (13.12)-,G. Suhadol (13.15)-Gabrje   13.10

 

O jutranji vožnji vas bo kontaktiral hišnik ali tajnica.

OBRAVNAVA UČENCA S SUMOM NA COVID-19 V ŠOLSKIH PROSTORIH

 

 • Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se ga takoj izolira v posebnem prostoru.
 • O bolezni se obvesti starše ali skrbnike.
 • Če je pri učencu nato potrjena okužba COVID-19, starši o tem obvestijo šolo. Šola o tem obvesti NIJZ, ki vodi epidemiološko preiskavo. Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku z obolelim otrokom v času kužnosti doma, v šoli itd. Pričetek kužnosti je dva dni pred pojavom bolezni. NIJZ svetuje kontaktom, da v času inkubacije COVID-19 spremljajo svoje zdravstveno stanje ter posreduje seznam kontaktov Ministrstvu za zdravje, ki izda odločbe o karanteni.

 

Spoštovani starši: Hvala za razumevanje, pomoč in upoštevanje ukrepov.

Dragi učenci, se vidimo kmalu.

 

Ravnateljica Jasmina Hidek in učitelji

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost