Pridružitev OŠ Brusnice v projekt Slovenska mreža zdravih šol

Zdrave šole so šole, ki zavestno, načrtno in usmerjeno promovirajo zdravje.

Prostovoljno so se odločile, da bodo z različnimi dejavnostmi spodbujale, omogočale in krepile zdravje učencev, učiteljev in staršev na vseh področjih zdravja – telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem. Bolj ko so področja uravnotežena, boljša sta počutje in zdravje, tako posameznika kot skupnosti.

Zdrave šole se tega lotevajo s sistematičnim načrtovanjem in evalvacijo začrtanih nalog. Pri tem celostno pristopajo k zdravju, iščejo možnosti, ki jim jih omogoča šolsko okolje – vsebine zdravja posredujejo preko učnega načrta, z različnimi projekti in dejavnostmi, ki so usmerjene v zdrav življenjski slog, s spodbujanjem sodelovanja staršev, lokalne skupnosti, zdravstvene službe ter drugih zainteresiranih institucij in posameznikov.

Promocijo zdravja v šolah je mogoče opisati kot katerokoli dejavnost, ki se izvaja za izboljšanje zdravja vseh v šolski skupnosti. Vključuje tako vplivanje na vedenje posameznikov kot tudi na kakovost njihovih socialnih odnosov, okolja in življenjskih pogojev.

Slovenska mreža zdravih šol (v nadaljevanju SMZŠ) je članica Evropske mreže zdravih šol (SHE mreže) že od leta 1993. Prvim 12 šolam so se skozi šest širitev priključile nove članice, tako trenutno mreža šteje že 398 zavodov (323 osnovnih, 62 srednjih šol, 10 dijaških domov in 3 zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami).

Koordinatorica projekta: Darja Fink

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost