Sodelujemo v projektu Pirati plastike – Go Europe!

V letošnjem šolskem letu smo se učenci 4.a in 5.b razreda pridružili skupni kampanji skupnostne znanosti nemškega zveznega ministrstva za izobraževanje in raziskave (BMBF) v sodelovanju s portugalskim ministrstvom za znanost, tehnologijo in visokošolsko izobraževanje ter slovenskim ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Kampanja poteka v vseh treh državah od leta 2020 do leta 2021 v okviru tria predsedstva Svetu Evropske unije. Cilji kampanje so okrepiti znanstveno sodelovanje v Evropi, spodbujati predanost skupnostnih znanstvenikov ter doseči večje ozaveščanje in zavedanje o okolju.

Namen pridružitve projektu je, da mladi pridobijo praktične izkušnje v zvezi s problematikami morij in oceana, še posebej v zvezi s problematiko plastičnih odpadkov v morjih in tekočih vodah. Omenjena tema se povezuje tudi s projektom Erasmus+, ki ga na naši šoli izvajamo že od lanskega šolskega leta. Na ta način lahko med sabo koristno povežemo različne projekte, ob katerih učenci pridobivajo praktično znanje in aktivno sodelujejo pri izboljšanju stanja na našem planetu.

V ta namen smo se v četrtek, 10. 6. 2021, odpravili do Rateškega potoka, pri katerem smo izvedli različne terenske naloge. Naši ključni vprašanji, na katere še iščemo odgovore sta: Kako močno so tekoče vode in morja v Evropi onesnaženi s plastičnimi odpadki? Katere vrste plastike so v okolju še posebej pogoste in kakšen vpliv imajo na naša morja in ocean?

Po začetnih nevšečnostih z vremenom, so nam na pomoč priskočili prijazni vaščani, ki so nam ponudili zavetje. Naša dobra volja je kmalu pregnala oblake in lahko smo se odpravili na teren.  Najprej smo se pripravili na vzorčenje. Poiskali smo ustrezno mesto, si pripravili raziskovalni material, se razdelili v skupine in razmišljali o tem, kaj bomo pridobili s pomočjo raziskav in kako bodo potekale.

V prvi fazi smo z mosta nastavili mrežo za vzorčenje mikroplastike. Ko smo jo stabilizirali, smo zapisali trenutni čas, saj je morala biti mreža v reki 60 minut. Ob tem smo opazovali tudi tok reke in bili pozorni na morebitne plavajoče odpadke.

Za tem pa smo se razdelili v dve skupini. Učenci 4.a razreda so se odpravili na eno stran mostu, učenci 5.b pa na drugo stran. V tej fazi smo vzorčili odpadke na dveh rečnih brežinah. Najprej smo opredelili različna območja – transekte na obrežju, določili točke vzorčenja na obrežju kjer smo iskali odpadke na koncu pa smo jih še razvrstili glede na material. Z rezultati smo bili petošolci bolj zadovoljni, saj na našem območju odpadkov skoraj da ni bilo. Četrtošolci pa so jih žal našli nekoliko več. Ob tem smo razmišljali tudi kateri dejavniki botrujejo tovrstnemu rezultatu.

Po zaključenem drugem delu smo merili tudi hitrost reke in iskali odpadke v njej in njeni bližini. Ob povratku nazaj v šolo smo spremljali tok reke in v enem delu naleteli na močno onesnaženje. Učenci so zaključili, da je zaradi predhodnega deževnega obdobja potok s sabo prinesel veliko količino odpadkov, ki jih bo potrebno odstraniti. Pod vtisom celotnega dne smo z žalostjo opazovali tudi odpadke ob cesti in po travnikih.

Ob povratku v šolo nas je čakala še analiza dela in priprava na poročanje. Tokrat smo se odločili, da bomo postali pravi novinarji. Naredili smo reportažo, ki jo bomo posredovali organizatorjem projekta.

Naše delo pa s tem še daleč ni zaključeno. Raziskovalno terensko delo se bo nadaljevalo tudi v jesenskem času. Mi pa že komaj čakamo – Go plastic pirates!

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost