Uspešno smo zaključili Simbiozo Giba 2019

Članice novinarskega krožka smo se tokrat lotile naloge, ki je bila za nas nekoliko drugačna. Izvedle smo namreč kratek intervju z učiteljico Tadejo Deželan, ki je poleg učiteljice Urške Murn mentorica nacionalnega prostovoljskega projekta Simbioza Giba 2019. V sproščenem vzdušju smo takole pričele naš pogovor.

Nam lahko prosim pojasnite, kaj je cilj in namen projekta Simbioza giba?

učiteljica Tadeja: Projekt združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in telesne vadbe, preko katerih ozavešča ter promovira zdravo in aktivno življenje za vse generacije v vseh življenjskih obdobjih.

Katere dejavnosti smo v okviru projekta izvajali na šoli?

učiteljica Tadeja: Torej, izvedbe smo se na naši šoli lotili v času od 14. 10. do 21. 10. 2019. V omenjenem časovnem obdobju smo tako izvedli dve plesni uri, pri katerih so učenci prve in druge triade postali učitelji svojim sovrstnikom in učiteljem. V dveh šolskih urah smo se tako naučili zaplesati tri ljudske plese. Na šoli smo izvedli tudi medgeneracijski pohod za učence, njihove starše in stare starše. Iz izhodiščne točke pri šoli so se pohodniki odpravili do strelišča v Gabrju. Kot sklepni dogodek pa smo izvedli nogometno tekmo med starši in učenci naše šole. Te so bili še posebno veseli fantje.

Ali ste zadovoljni z udeležbo pri aktivnostih?

učiteljica Tadeja: Da, z udeležbo na aktivnostih sem zadovoljna, a si kljub temu v prihodnosti želimo še večje udeležbe.

Kaj se vam zdi pri omenjenem projektu najbolj zanimivo in pozitivno?

učiteljica Tadeja: (po kratkem razmisleku nam je odgovorila) Tovrstne akcije so odlična priložnost, pri katerih lahko dan s svojimi najbližjimi preživimo bolj kakovostno in aktivno ter storimo vsi skupaj nekaj koristnega za naše zdravje in boljše počutje.

Bi želeli še kaj dodati?

Mogoče lahko za konec povem, da smo vse omenjene dejavnosti seveda tudi fotografirali. Iz posnetkov smo pripravili video prispevek OŠ Brusnice, ki smo ga posredovali organizatorjem projekta. V kategoriji »utrinek – video«, se je naš prispevek uvrstil med najboljše tri.

Učiteljici Tadeji smo se ob koncu zahvalile za odgovore in se lotile pisanja prispevka.

Zapisale Ula Gornik, Ana Uhernik in Sara Ercek

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost