Varno na cesto, varno v šolo

Vsako šolsko leto je eden izmed naših ciljev s področja prometne varnosti sistematično, strokovno in kontinuirano pristopiti k vzgoji otrok na področju prometne vzgoje, ter jih varno vključevati v promet, hkrati pa otroke navajati na odgovoren in spoštljiv odnos do udeležencev v prometu ob pridobivanju znanj in razvijanju pojmov, povezanih s prometom in njegovim družbenim pomenom.

V ta namen izvajamo na šoli različne aktivnosti in sodelujemo z različnimi organizacijami – s Policijsko postajo Novo mesto, z Občinskim svetom za preventivo v cestnem prometu, z Agencijo za varnost v prometu in Zvezo šoferjev Novo mesto. V začetnih šolskih mesecih se z učenci na razrednikovih urah pogovarjamo o nevarnih poteh v šolo in kako ravnamo v takšnih primerih.

Naši prvo in drugošolci so se s policistom sprehodili ob glavni cesti in ponovili pravila, po katerih se moramo ravnati kot pešci. Obenem so posebno pozornost namenili rednemu nošenju rutice. Prvošolci so se udeležili tudi Dneva brez avtomobila v Novem mestu ob Evropskem tednu mobilnosti. Starši prvošolcev pa so se s policistom srečali tudi na roditeljskem sestanku.

Tretješolci so pravila v prometu spoznavali kar pri pouku. Učenci 4. 5. in 6. razreda pa so se pridružili akciji Bodi viden, preViden, kjer so v obliki pisem na nevarnosti v prometu opozarjali svoje najdražje.

Učenci 3. triade so s pomočjo Načrta šolskih poti obnovili in ozavestili nevarnosti, ki jih srečujejo vsakodnevno na svoji šolski poti. Ob tem pa so tudi sami predlagali izboljšave.

Tovrstne dejavnosti bomo seveda nadaljevali do konca šolskega leta. Čaka nas zelo veliko dela. Najbolj pomembno pa je, da se vsi zavedamo, da na cesti nikdar nismo sami.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost