Erasmus+ projekt: Dive-in dialogue

Dialoška srečanja (Dive-in dialogue, slo. Potopi se v dialog) so izobraževalna in kulturna dejavnost, kjer se ljudje zberejo, da bi ustvarili znanje in dodali pomen najboljšim univerzalnim kulturnim in znanstvenim spoznanjem. Prednostna naloga projekta je vključevanje raznolikosti tako, da pomaga premagati ovire, s katerimi se v šolskem sistemu soočajo učenci.

Osnovna šola Brusnice sodeluje v tem projektu pod okriljem Razvojno izobraževalnega centra (RIC) Novo mesto. V sklopu projekta sta tako potekala dva usposabljanja za izvajanje dialoških srečanj. Prvo je bilo izvedeno v mesecu aprilu na daljavo, drugo pa konec septembra v Barceloni, kjer nas je kot vodilni partner gostila Univerza v Barceloni (Universitat de Barcelona). Usposabljanja v Barceloni se je pod vodstvom RIC-a Novo mesto udeležilo deset predstavnikov iz Slovenije ter predstavniki projektnih partnerjev iz Grčije, Severne Makedonije, Nizozemske, Madžarske in Srbije.

Prvi dan usposabljanja smo spoznavali teoretične osnove dialoških srečanj ter v delavnici preizkusili dialoška srečanja s področja likovne umetnosti in glasbe. Naslednji dan smo obiskali osnovno šolo Joaquim Ruyra, kjer smo bili prisotni pri izvajanju dialoških srečanj v enem izmed oddelkov. Obisk šole je bil izredno zanimiv, saj je šola glede na njeno pestrost (več kot 90% priseljencev, 30 različnih narodnosti) dosegla izjemne uspehe in napredke z vpeljavo dialoških srečanj v učni proces. Zadnji dan usposabljanja je bil namenjen evalvaciji in načrtovanju izvedbe dialoških srečanj na posameznih šolah oziroma v organizacijah ter ogledu kulturnih znamenitosti Barcelone.

Na naši šoli bomo dialoška srečanja izvajali v 4. razredu pri različnih učnih predmetih tako, da bomo pri učencih spodbujali branje klasičnih del svetovno priznanih in slovenskih avtorjev na umetniškem, literarnem ter znanstvenem področju. Nato bodo učenci v obliki spoštljivega dialoga razmišljali o prebranem delu, se urili v kritičnem mišljenju in krepili znanje slovenskega jezika ter poglabljali besedišče. V dialoških srečanjih se namreč pozornosti ne namenjam le temu, kar je avtor, v določeni dobi, z uporabljeno tehniko želel sporočiti, temveč je poudarek na različnih interpretacijah, razmišljanjih, občutkih in refleksijah, ki jih prebrano delo ustvarja pri učencih.

Barbara Jordan, izvajalka dialoških srečanj na OŠ Brusnice

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost