Izvedli smo vajo evakuacije iz šolskih prostorov

V sredo, 13. 9. 2023, smo na šoli izvedli vajo evakuacije iz šolskih prostorov. Med poukom so gasilci PGD Brusnice sprožili zvočni signal, ki je označeval požar.

Učenci so skupaj z učiteljicami zapustili stavbo in se zbrali na igrišču, ki je obenem tudi šolsko zbirno mesto.

Vaja evakuacije je potekala mirno, hitro in brez posebnosti. Ravnateljica je pri razrednikih preverila prisotnost učencev in o svojih ugotovitvah poročala poveljniku PGD Brusnice, ki je skupaj z ostalimi gasilci preveril, ali so šolski prostori izpraznjeni. Svoje delo so odlično opravili, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Evakuacija iz prostorov šole je potrebna predvsem, kadar pride do nepredvidenih situacij, ki lahko vplivajo na varnost učencev in zaposlenih ter obiskovalcev šole. Zato je nujno, da smo seznanjeni z načrtom evakuacije in ravnanjem ob nesreči. Več informacij, si lahko preberete v zloženki, ki je nastala na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost